Bawat taon mahigit 250,000 indibidwal at pamilya mula sa buong mundo ang binibigyan ng Permanenteng Paninirahan sa Australia. Ang paglipat sa Australia ay maaaring isang kumplikadong proseso. Ang aming ekspertong impormasyon ay makakatulong sa iyo na makuha ang iyong Australia Visa, maghanap ng trabaho at makakuha ng tirahan. Dito Nagsisimula ang Iyong Pakikipagsapalaran sa Australia!

 

Kumuha ng Libreng Pagsusuri at Suriin ang Iyong Kwalipikasyon Ngayon

Libreng Pagtatasa ng Visa
Pagtatasa sa Kasanayan

Pagtatasa sa Kasanayan

Pagpili ng Kasanayan

Pagpili ng Kasanayan

Lumipat sa Australia

Lumipat sa Australia

Magtrabaho sa Australia

Magtrabaho sa Australia

Detalyadong Gabay sa Pagtatasa ng Kasanayan

 

Ang Skill Assessment ay isang mandatoryong yugto para sa Skilled Migration Visas (189,190,491). Ang mga Awtoridad sa Pagtatasa ng Kasanayan ay mga third-party na katawan, na nakatali sa Immigration na ang tungkulin ay sabihin na a) ikaw ang sinasabi mong ikaw ay b) na mayroon kang tamang mga kasanayan at c) na mayroon kang tamang mga kwalipikasyon.

Pagtatasa ng Kasanayan ng Guro

Pagtatasa ng Kasanayan ng Guro

Pagtatasa ng Kasanayan ng Nars

Pagtatasa ng Kasanayan ng Nars